Αλήθειες και ψέματα για το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων!!!

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης έδωσε στη δημοσιότητα εμπεριστατωμένες απαντήσεις στις αιτιάσεις του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Ακολουθούν υπογραμμισμένες και με πλάγια γράμματα οι θέσεις του, σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Υφυπουργείου.

Θέσπιση του Μητρώου
Το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων προβλέφθηκε με το άρθρ. 24 του ν. 4373/2016 (νόμος Κοντονή), το οποίο απαιτούσε μια σειρά από γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες και δικαιολογητικά. Ουσιαστικά, αποτελεί προέκταση της χορήγησης Ειδικής αθλητικής Αναγνώρισης, που προβλέφθηκε στον ν. 2725/1999 (νόμος Φούρα).

Ηλεκτρονικό Μητρώο
Με το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 θεσπίστηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.
Με στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία ένταξης των σωματείων στο Μητρώο. Με το νόμο Αυγενάκη, η διαδικασία όχι μόνο δεν απλοποιήθηκε, αλλά στην πρώτη φάση εφαρμογής του μητρώου ήθελε περίπου 64 διαφορετικά χαρτιά, συμπεριλαμβανομένου σε πολλές περιπτώσεις του ιδρυτικού καταστατικού των ομάδων και μάλιστα μιλάμε για τον Απρίλιο-Μάιο του 2020 που για να θυμίσω ήταν η εποχή της βαθιάς πανδημίας και ήταν κλειστές όλες οι αρμόδιες διοικητικές δομές (Δικαστήρια, λογιστικά γραφεία, Ομοσπονδίες, Ενώσεις).  Σε διάφορες επαφές τότε είχαμε επισημάνει το μέγεθος της γραφειοκρατίας, αλλά εισακουστήκαμε το 2022 όταν και μειώθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 16. Το περίεργο της υπόθεσης και για το οποίο δεν μιλάει κανείς είναι ότι τα περισσότερα από τα δικαιολογητικά που ζητούσατε οι σύλλογοί σας τα είχαν υποβάλλει στο παρελθόν περισσότερες από μια φορές.

Στόχος η νομιμότητα, η τάξη και η διαφάνεια στο αθλητικό οικοδόμημα και η παροχή καθολικής πρόσβασης σε όλους.
Η νομιμότητα και η διαφάνεια στον αθλητισμό υπήρχαν και πριν από εσάς, και θα υπάρχουν και μετά την αποχώρηση σας από το υφυπουργείο, εκτός αν ορίζουμε διαφορετικά τη νομιμότητα. Νόμιμο είναι ένα σωματείο που έχει ιδρυτική πράξη, καταστατικό κατατεθειμένο και θεωρημένο από το Πρωτοδικείο του Νομού που εδρεύει, έχει  τα απαιτούμενα από τον ΝΟΜΟ βιβλία θεωρημένα από την Περιφέρεια στην οποία ανήκει, έχει νόμιμα εκλεγμένο ΔΣ, κάνει γενική συνέλευση τουλάχιστον άπαξ ετησίως (στην οποία το ΔΣ παρουσιάζει τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε, άρα ελέγχεται από τα μέλη της ΓΣ και παρουσιάζει τα σχέδια για την χρονιά που έρχεται), κάνει εκλογές στον χρόνο που προβλέπει το καταστατικό του και με τον τρόπο που προβλέπει ο ΝΟΜΟΣ για τις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ διαδικασίες) και συμμετέχει στις επίσημες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης στην οποία ανήκει.
Επομένως η εμμονή σας με τα παράνομα σωματεία είναι ακατανόητη, αφού παράνομα σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν υπάρχουν. Τα βαφτίσατε για να έχει λόγο ύπαρξης το μητρώο. Η καθολική πρόσβαση την οποία επικαλείστε, ούτε καθολική είναι-αφού έχουν πρόσβαση μόνο τα εγγεγραμμένα σωματεία σε αυτό, ενώ όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν πρόσβαση ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Ποια είναι τα οφέλη για την κοινωνία;
Άπαντες γνωρίζουν ανά άθλημα, νοικοκυρεμένα:
● πόσα ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία υπάρχουν,
Ενεργά είναι τα σωματεία που έχουν συμμετοχή στις επίσημες διοργανώσεις. Καλό είναι λοιπόν κανείς να ξέρει πόσα είναι είτε γιατί θέλει να τα ωφελήσει με κάποιον τρόπο ή τρόπους είτε θέλει να τα χειραγωγήσει με κάποιον τρόπο ή τρόπους.
● αν έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, αν δηλαδή έχουν αποκτήσει αθλητική οντότητα
Κάθε αθλητικό σωματείο είναι υποχρεωμένο να έχει Αθλητική αναγνώριση.
● αν απασχολούν προπονητή
Στο ποδόσφαιρο η απασχόληση προπονητή είναι υποχρεωτική, άρα αυτό είναι εκ του περισσού. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε το αντίστοιχο μητρώο προπονητών, η υποχρέωση των σωματείων, ως προαπαιτούμενο, την εγγραφή των σωματείων να δηλώνουν.
● αν έχουν Διοικητικό Συμβούλιο
Αν δεν έχουν διοικητικό συμβούλιο δεν είναι σωματεία.
● αν κάνουν προϋπολογισμό και απολογισμό. Ε
Είναι καθήκον του ίδιου του σωματείου και των μελών του.
● αν, δηλαδή, λειτουργούν όπως πρέπει.
Είναι εκτός Δημοκρατικών διαδικασιών και φλερτάρετέ επικίνδυνα με τον ολοκληρωτισμό.
● να ξέρουν ΟΛΟΙ (οι γονείς πού εμπιστεύονται τα παιδιά τους, οι αθλητές, οι προπονητές, οι χορηγοί, τα στελέχη),
● να μπορούν οι διακριθέντες αθλητές να κάνουν χρήση της μοριοδότησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
● να απολαμβάνουν τα κίνητρα που η Πολιτεία έχει θεσπίσει.
Πέρα από τα μοριοδότηση, η Πολιτεία δεν είχε θεσπίσει άλλα κίνητρα, αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αντικίντηρα. Η μοριοδότηση και μπορώ να μιλήσω εκ προσωπικής πείρας, δίδεται μετά από πολύ κόπο και αγώνα.
 
Ποια είναι τα οφέλη για τα αθλητικά σωματεία;
Η εγγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στο Μητρώο έχει ως αποτέλεσμα τη νομιμοποίησή τους. Και φυσικά, αυτά τα νόμιμα και ενεργά αθλητικά σωματεία:
● ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων ή των Ομοσπονδιών τους,
● συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες των οικείων Ενώσεων και Ομοσπονδιών, και
● απολαμβάνουν και τις παροχές της Πολιτείας:
● χρηματοδοτούνται ετησίως και απευθείας από τον «κουμπαρά» στήριξης, μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών του Στοιχήματος
● χρησιμοποιούν τις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις (που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο και την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού)
Το σημείο αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του μητρώου και η εμμονή σας σε αυτές τις εκδικητικές και ατιμωτικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση δημοσίων χώρων απο πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίοι πολίτες πληρώνουν τη συντήρηση αυτών των χώρων είτε στα Δημοτικά τέλη είναι στην γενική φορολογία. Είναι σαν να αποκλείετε απο τα νοσοκομεία και να αρνείστε την παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε όσους χρωστάνε στην εφορία ή στον ασφαλιστικό τους φορεά.
Σχετικά με το 87,5% των σωματείων που αναφέρετε συνέχεια γράφτηκαν στο μητρώο ακριβώς για να μην βιώσουν θέματα ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ και όχι γιατί πιστεύουν σε αυτό.
Δεν γίνεται να αποφασίζει το Μητρώο δηλαδή ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ.

Πάγια θέση της ΕΠΟ:
Η ΕΠΟ, σε αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε το 2016 με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Αθλητικού Σωματείου» προς τα ερασιτεχνικά σωματεία, αναφέρει λεπτομερώς όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν την απαραίτητη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, με σκοπό να τα βοηθήσει να συμμορφωθούν με τον αθλητικό νόμο (2725/1999).
Πάγια θέση του Ποδοσφαίρου είναι ότι τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν Αθλητική αναγνώριση.
Για τα αγωνιστικά θέματα και τα θέματα της συμμετοχής στις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  διαδικασίες, αποφασίζει το Ποδόσφαιρο και ΟΧΙ κάποιος ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ που δεν έχει μπει ποτέ σε γήπεδο ή ακόμα χειρότερα κάποιος που δεν έχει ασκήσει ποτέ διοίκηση στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ κόσμο.

Παρατάσεις εντός του 2022:
Για τη διευκόλυνση των Σωματείων έχουν δοθεί  οι ακόλουθες παρατάσεις εγγραφής τους στο Μητρώο:
● Έως 31/07/2022 (δόθηκε από το 2021 για ένα έτος, ώστε να διευκολυνθούν, λόγω πανδημίας, όσο το δυνατόν περισσότερα ερασιτεχνικά σωματεία να εγγραφούν).
● Έως 17/08/2022 (κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλτάκου)
● Έως 05/09/2022 (λόγω της συνάντησης με FIFA-UEFA στις 02/09/2022).

Η τετραμερής σύσκεψη:
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε τετραμερής σύσκεψη στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, με:
● Υφυπουργό και στελέχη Υφυπουργείου Αθλητισμού,
● FIFA (Χάιντι Μπέχα),
● UEFA (Λούκα Νικόλα, Μάριο Γεωργίου) και
● ΕΠΟ (Τάκη Μπαλτάκο, Ιάκωβο Φιλιππούση).
Κύριο αντικείμενο: η υποχρέωση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων να διαθέτουν την απαραίτητη εκ του νόμου Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και την εγγραφή τους σ’ αυτό.
Στη σύσκεψη, που διήρκησε περίπου 6 ώρες, η ΕΠΟ:
α) αποδέχτηκε την απόλυτη υποχρέωση της ύπαρξης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.
β) δεσμεύθηκε, έπειτα από ρητή σύσταση των FIFA-UEFA,  σε νέα συνάντηση στις 07/09/2022 με επικαιροποιημένη λίστα με τα ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία ανά ΕΠΣ, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος.

Παλινωδίες ΕΠΟ:
Η ΕΠΟ ανέβαλε τη συνάντηση και ουδέποτε προσήλθε στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν τήρησε τη δέσμευσή της, ούτε παρουσίασε ποτέ διαφορετική λίστα ενεργών ποδοσφαιρικών σωματείων, από αυτή που είχαμε ήδη επισήμως από τις ΕΠΣ.
Μάλιστα, η ΕΠΟ, δια του Προέδρου της, προχώρησε σε μια σειρά από ανακολουθίες.
● με e-mail στις 28-07-2022 ζητούσε παράταση εγγραφής των σωματείων στο Μητρώο, αναφέροντας «θεωρώ σκόπιμο και παραγωγικό, ως προς την προθεσμία εγγραφής στο ”Μητρώο”, να δοθεί μια σύντομη παράταση, ούτως ώστε βάσει και νέων προϋποθέσεων, επιβοηθητικών για τα Σωματεία, να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των  ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων σε όλη τη χώρα, προς όφελος των πάντων και ιδιαίτερα των δεκάδων χιλιάδων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και των τοπικών κοινωνιών».
● Αμέσως, μετά την 4μερή σύσκεψη, δήλωσε δημόσια πως «είπαμε στον κ. Αυγενάκη ότι θα πιέσουμε για να αποκτήσουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση όλα τα σωματεία»,
● Στην ομιλία του στη Γ.Σ. της ΕΠΟ στις 30/09/2022, «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ επειδή υπάρχουν απολιθώματα της δεκαετίας του ’50 … Ούτε ειδική αθλητική αναγνώριση θα έπρεπε να υπάρχει, ούτε η Περιφέρεια να δίνει άδεια και να παρεμβαίνει η Αστυνομία ώστε να μην τους αφήνει να παίξουν ποδόσφαιρο». Οι πράξεις αυτές αποδεικνύουν την έλλειψη αξιοπιστίας από την πλευρά της Ομοσπονδίας και πολλών ΕΠΣ και δεν δείχνουν κανένα πνεύμα συνεργασίας στον κοινό στόχο της εφαρμογής συνθηκών διαφάνειας.

Τροπολογία:
Κατόπιν επιστολών και αιτημάτων ορισμένων ΕΠΣ και στο πλαίσιο της διάθεσης συνεργασίας που σταθερά έχουμε, καταθέσαμε τροπολογία, με την οποία δίνουμε τη δυνατότητα σε ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, χωρίς ακόμα να έχει εγκριθεί (ελέγχεται ή/και χρίζει «θεραπείας») και εφόσον κατέχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση να:
α) χρησιμοποιούν δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις,
β) συμμετέχουν στις αγωνιστικές διοργανώσεις.
Ουσιαστικά, διευκολύνουμε 326 επιπλέον ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία, ώστε να τακτοποιηθούν, καθώς και 266 σωματεία άλλων αθλημάτων!

Επιστολή μας προς FIFA–UEFA:
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 αποστείλαμε επιστολή προς τις FIFA και UEFA με την οποία ενημερώσαμε για την κατάθεση της τροπολογίας και ότι η ΕΠΟ ανέβαλε «το προκαθορισμένο ραντεβού της 07/09/2022, δεν μας παρουσίασε έως και σήμερα κάποιον άλλο κατάλογο ενεργών σωματείων σε όλη τη χώρα, διαφορετικό εκείνου που επίσημα είχαν αποστείλει στις υπηρεσίες μας οι 54 ΕΠΣ και όπως σας είχαμε πει, αριθμούσε 2.581 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία και όχι περισσότερα από 4.500, όπως σας είχαν παραπληροφορήσει.
…Όπως επανέλαβα και στην συνάντησή μας, έχουμε κάθε διάθεση να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό, σε συνεργασία μαζί σας και με την ΕΠΟ, ώστε να βοηθηθούν όλα ανεξαιρέτως τα ποδοσφαιρικά σωματεία για να διαθέτουν όσα οι ελληνικοί νόμοι ορίζουν».
 
Όλα τα προηγούμενα θα είχαν αποφευχθεί εάν ακολουθούσατε την πεπατημενη δηλαδή εάν
● Διαβουλευόσασταν
● Συζητούσατε
● Νομοθετούσατε

Η κατάσταση σήμερα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που απέστειλαν οι 54 ΕΠΣ της χώρας μας στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, υφίστανται, κατά δήλωσή τους, 2.585 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, στο Μητρώο είναι πλήρως εγγεγραμμένα 1.934 ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία, ενώ οι αιτήσεις επιπλέον 326 ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου ή και «θεραπείας».
Συνεπώς, από τα 2.585 ενεργά σωματεία που δηλώνουν οι 54 ΕΠΣ, τα 2.260 αθλητικά σωματεία, δηλαδή το 87,5% έχουν συνταχθεί με τις επιταγές του νόμου και έχουν προσέλθει στο Μητρώο.

Η απόφαση της ΕΠΟ για αναστολή των πρωταθλημάτων:
Στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στις 30/09/2022, η πλειοψηφία των Ενώσεων ψήφισε υπέρ της αναστολής των πρωταθλημάτων, αποφασίζοντας να βάλουν ταφόπλακα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Η εκπρόσωπος της FIFA κ. Χάιντι Μπέχα, στη Γενική Συνέλευση, απηύθυνε χαιρετισμό χωρίς να συνταχθεί με τις φωνές κάποιων ΕΠΣ ενάντια στο Μητρώο και στη νομιμότητα.
Μάλιστα, προχώρησαν ακόμη παραπέρα: αν κάποια ΕΠΣ αποφασίσει την έναρξη του πρωταθλήματός της, θα αποβάλλεται από την ΕΠΟ.

Η απάντηση του Υφυπουργείου Αθλητισμού:
Γονείς, αθλητές, “υγιείς” παράγοντες σωματείων, κατάλαβαν ποιοι βάζουν ταφόπλακα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εμείς συνεχίζουμε, με σεβασμό στα 6.362 σωματεία όλων των αθλημάτων, που στηρίζουν το νοικοκύρεμα και την τάξη στο αθλητικό οικοδόμημα.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο!

Αυτό είναι τελείως προσχηματικό διότι σε 3,5 χρόνια συναντηθήκαμε με την ΕΠΟ 2 φορές, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο απλώς λοιδωρούσατε όλους του εμπλεκόμενους. Σχετικά με τον διάλογο σας αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα σάς εστάλη ένα κείμενο 10 προτάσεων-θέσεων από την ΕΠΣ Μακεδονίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση για ΔΙΑΛΟΓΟ.

Ποιες οι ευθύνες των ΕΠΣ;
● Αδιαφορούν για τη βάση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Γιατί αδιαφορούν;
● διότι θέλουν να μην υπάρχει έλεγχος
Έλεγχος υπάρχει στα σωματεία από το Πρωτοδικείο, την Περιφέρεια, τις Ενώσεις και την Ομοσπονδία και όλα αυτά σεβόμενοι τις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ διαδικασίες των σωματείων.
● για να μπορούν να διατηρούν μη νόμιμα σωματεία, ώστε να επηρεάζουν τις εκλογικές διαδικασίες
Πείτε τα ονόματα των παράνομων σωματείων.
● διότι δεν θέλουν να υπάρχει τάξη, διαφάνεια και νομιμότητα
● διότι κάποιοι ελάχιστοι διατηρούν τα σωματεία ως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
Σε περίπτωση που είχατε οποιαδήποτε εμπειρία απο σωματεία θα γνωρίζατε ότι αυτό που ισχυρίζεστε φανερώνει άνθρωπο που δεν έχει την παραμικρή τριβή με τα σωματεία. Σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στις ακριτικές περιοχές ΕΥΤΥΧΩΣ που πολλά σωματεία λειτουργούν ως οικογενειακές επιχειρήσεις διότι βάζουν στην οικογένεια τους τα παιδιά μας και τα απασχολούν απο το να πάρουν τον κακό δρόμο και να μπλέξουν π.χ με την πολιτική
● την ίδια ώρα η μεγάλη πλειονότητα των ποδοσφαιρικών παραγόντων και αθλητών επιθυμούν τάξη και νομιμότητα και εκφράζουν την αγωνία τους για το αύριο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Η μεγάλη πλειονότητα των παραγόντων, φιλάθλων και ποδοσφαιριστών επιθυμούν να παίζουν και να κρίνονται στο γήπεδο και όχι στα πολιτικά και υπουργικά γραφεία, ούτε να αντιμετωπίζουν το φάσμα του ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από το σπίτι τους, δηλαδή το γήπεδο.

Ποιες οι ευθύνες Μπαλτάκου – ΕΠΟ-μέρους ΕΠΣ;
● Η ΕΠΟ αδιαφορεί για το 87,5% των αθλητικών σωματείων της.
● Πρόκειται για μία μη δημοκρατική απόφαση, που στηρίζει το «παράνομο» 12,5% των ερασιτεχνικών σωματείων.
● Δημιουργούν τεχνητό αδιέξοδο για αντιπολιτευτικούς λόγους.
● «Πυροβολούν τα πόδια τους», καταδικάζοντας το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
● Αρνούνται την άθληση στους νέους και ιδίως στα παιδιά, επηρεάζοντας αρνητικά τουλάχιστον 200.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα.
● Είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την δυσμενή εξέλιξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
● Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ και οι Πρόεδροι των ΕΠΣ είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τις αρνητικές εξελίξεις στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Απόλυτα υπεύθυνος είστε μόνο εσείς και η αδιαλλαξία σας.

Τι σημαίνει η απόφαση;
Η απόφαση αυτή προκάλεσε δυσάρεστη αίσθηση στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Οι Ενώσεις:
● τάχθηκαν κατά του αθλητικού νόμου.
Οι Ενώσεις τάχθηκαν κατά των αποκλεισμών που δημιουργεί ο αθλητικός νόμος
● στράφηκαν κατά των ίδιων τους των Σωματείων, αφού η συντριπτική πλειονότητα (87,5%) έχει ήδη έχει κινηθεί υπέρ της νομιμότητας, επιλέγοντας να αγωνίζεται με συνθήκες τάξης και διαφάνειας
Υπερασπίστηκαν με σθένος το δικαίωμα το κάθε σωματείου να υπάρχει και να αγωνίζεται ανεξάρτητα από την ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ που επιβάλλει ο αθλητικός νόμος.
● αγνόησαν τα οφέλη, που έχουν λάβει από την ύπαρξη του Μητρώου. Ιδίως:
● το 2021, τα ερασιτεχνικά σωματεία, χάρις στο Μητρώο, έλαβαν απευθείας από την Πολιτεία το ποσό των 2.500 ευρώ έκαστο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας,
● τα Χριστούγεννα του 2021, για πρώτη φορά το κάθε σωματείο έλαβε τουλάχιστον το ποσό των 1.600 ευρώ (για κάθε άθλημα που καλλιεργεί) από την φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος.
● Τον Ιανουάριο του 2023 τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ερασιτεχνικά σωματεία θα λάβουν νέα οικονομική ενίσχυση από τη φορολόγηση των κερδών του Στοιχήματος. Έχει ανακοινωθεί ήδη στις 04-08-2022 από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, όπου ανέφερε «το μέτρο είναι μόνιμου και διαρκούς χαρακτήρα και νέα χρηματοδότηση προγραμματίζεται να δοθεί τον Ιανουάριο, εμπροσθοβαρώς για τα έσοδα που θα εισπραχθούν το 2023». (
Αυτά τα οφέλη μπορείτε να συνεχίσετε να τα δίδεται στα σωματεία που σας αγάπησαν. Δεν μπορείτε όμως να αποκλείεται κανέναν από τις αγωνιστικές, εκλογικές διαδικασίες και τα γήπεδα, διότι δεν προσκόμισαν κάποιο έγγραφο στον χρόνο που εσείς θέλετε.
 
Κοινωνικός-οικονομικός αντίκτυπος:
● Βλάπτουν ακόμα περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες. Χιλιάδες οικογένειες κάθε περιοχής στερούνται την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, με πλείστες συνέπειες: από την αποθάρρυνση, ιδιαίτερα της νέας γενιάς για ενεργή ενασχόληση με τον αθλητισμό, έως τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
● Ναρκοθετούν το μέλλον των νέων αθλητών, καθώς η χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (Α’ 121), δηλαδή η μοριοδότηση για είσοδο στα Πανεπιστήμια, όσων καταλαμβάνουν από 1η έως 3η θέση σε Πανελλήνια διοργάνωση, προϋποθέτει την κατοχή Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και ένταξης στο Μητρώο για όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μοριοδοτήθηκαν οι νικητές του Πρωταθλήματος Μικτών των Ενώσεων το 2020 και υπάρχει πρόβλημα με τη μοριοδότηση στα πρωταθλήματα Σάλας Κ18 και Κ16, όπου συμμετείχαν την περσινή περίοδο ομάδες χωρίς Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, παρά τις προειδοποιήσεις μας προς την ΕΠΟ (επιστολές της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ στις 11/02/2022 και 21/03/2022).
Ειδικότερα στοιχεία από το Μητρώο για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας: Στην ΠΕ Αχαΐας (ΕΠΣ Αχαΐας):
● η ΕΠΣ Αχαΐας (με τα 16/03/2022, 13/04/2022, 12/05/2022 και 28/09/2022 ηλεκτρονικά της μηνύματα) μας έχει ενημερώσει ότι διαθέτει 90 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία.
● στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έχουν εγγραφεί τα 68 σωματεία.
● έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση και εκκρεμεί η εγγραφή επιπλέον 8 σωματείων.
● Συνολικά, τα 76 από τα 90 (84,5%) ποδοσφαιρικά σωματεία της ΕΠΣ Αχαΐας προσήλθαν στο Μητρώο.
Ενδεικτικό του κλίματος που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν, συντηρώντας το χάος και την αδιαφάνεια είναι οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΣ Αχαΐας, Άγγελου Δανιήλ:
«Θέλω να ξεκαθαρίσω τη στάση μας σαν ποδόσφαιρο. Δεν είναι αν είμαστε στο Μητρώο ή δεν είμαστε. Είναι ξεκάθαρα η σαφής παραβίαση του αυτοδιοικήτου… οι Κανονισμοί και τα Καταστατικά που έχουμε, είναι σαφέστατα. Και μιλούν για αυτοδιοίκητο. Αυτό υπερασπιζόμαστε…».
Ο κ. Δανιήλ στο συγκεκριμένο χωρίο λέει σε περίπτωση που αδυνατείτε να το καταλάβετε ότι ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ.
Εν κατακλείδι ο μόνος υπεύθυνος για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είστε εσείς, η αδιαλλαξίας σας και η εμμονή σας σε παρωχημένα πρότυπα και προτεσταντικές ιδέες περί τιμωρίας, εκδίκησης και άλλων τέτοιων δαιμονίων.

Πηγή: ΕΠΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here