ΕΠΣ Σερρών: Υποχρέωση των γηπεδούχων σωματείων η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα Ιατρού αγώνα!!!

Tα σωματεία θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε τα πρόσωπα αυτά να έχουν την ανάλογη ιδιότητα που προβλέπεται, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η παρουσία του θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται οι ανάλογες ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.

Σημειώνονται αναλυτικά όσα ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα και όσα προβλέπονται σε διαφορετική περίπτωση:

«…Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα.

Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του ΚΑΠ. Κατ’ εξαίρεση, αν, για λόγους ανωτέρας βίας, το πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ιατρού του αγώνα δεν προσέλθει στον αγώνα ή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποχωρήσει λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης, ο αγώνας δεν αρχίζει ή διακόπτεται οριστικά, αντίστοιχα, χωρίς ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, πλην, όμως, για τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων αποφασίζει η οικεία Πειθαρχική επιτροπή».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here