Μέχρι την Παρασκευή 10/9 επανέκδοση δελτίων για την έναρξη της Α1΄ Κατηγορίας!!!

Τονίζεται ότι ποδοσφαιριστής που δεν κατέχει ΑΣΠΡΟ ΔΕΛΤΙΟ δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για επανεκδόσεις:

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής :

1)      Έντυπο μεταβολών, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

α) Αν είναι ανήλικος ο ποδοσφαιριστής, υπογράφει ο κηδεμόνας του στο μπροστά μέρος και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

β) Έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

γ) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι  πλέον υποχρεωτική η σημείωση  του χρόνου διάρκειας της  επανέκδοσης, η οποία θα είναι τριετίας, αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη (σωματείο και ποδοσφαιριστής ή κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος). Τότε «τσεκάρεται» το τετράγωνο με τον αριθμό 3 και στο σημείο που ζητείται  η ημερομηνία έναρξης και λήξης του, εκεί ως έναρξη σημειώνεται η ημερομηνία κατάθεσής του στην Ένωση και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2024.

2)      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή

3)      Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σε ψηφιακή μορφή

4)      Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ σε περίπτωση αλλοδαπού ποδοσφαιριστή από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δικηγόρο, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του από δικηγόρο.

5)      Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή σε περίπτωση υπηκόου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από δικηγόρο ή  Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη και ταυτότητα του, επίσης επικυρωμένα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here