Άνευ παραβόλου το δελτίο πιστοποίησης προπονητή για τα Σωματεία των Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Σερρών!!!

Με απόφαση της Ε.Π.Σ.Σερρών,για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης της θα γίνεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής του απαιτούμενου παραβόλου των 75,00 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι Ε.Π.Σ εκδίδουν Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης τους. Σύμφωνα με την Προκήρυξη της Ε.Π.Σ.Σερρών, προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης (που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ) απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να δίνουν οδηγίες. Προπονητές απαγορεύεται να είναι δηλωμένα πρόσωπα  με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα  και να βρίσκονται στην Τεχνική περιοχή.

Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή θα ξεκινήσει όταν παραληφθούν τα Δελτία της περιόδου 2021-2022 από την Ε.Π.Ο

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου.
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
6) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει κατατεθεί)
7) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here