ΕΠΣ Σερρών: Υποχρέωση επανέκδοσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας των σωματείων!!!

Όλα τα υφιστάμενα δελτία που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024. 

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).

 

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης Δ.Α.Ι

Η απαιτούμενη διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης απαιτεί την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόταν σε κάθε άλλη περίπτωση .

  1. Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Μεταβολών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία(Φωτογραφία, ΑΜΚΑ Ποδοσφαιριστή, e-mail και υπογραφές με τα ονοματεπώνυμα όσων απαιτούνται) και όπως φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα.
  2. Βεβαιωμένη Κάρτα Υγείας σε ισχύ.
  3. Πράξης Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί.
  4. Σε περίπτωση ανηλίκου, Δήλωση Κηδεμόνα, στο πίσω μέρος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  5. Σε περίπτωση ποδοσφαιριστή άλλης υπηκοότητας πέραν της ελληνικής, τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναλόγως(άδεια διαμονής, διαβατήριο ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη κλπ)
  6. 2η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε ψηφιακή μορφή εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί κατά το προηγούμενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here