Ο κατάλογος των αθλητικών σωματείων της Π.Ε. Σερρών με την οικονομική ενίσχυση από την Γ.Γ.Α.!!!

Ο κατάλογος από την Γ.Γ.Α. των αθλητικών σωματείων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης και το ποσό που θα εισπράξει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχα της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι εκείνα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έχουν:
* ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων,
* καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και
* έχουν δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν.

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:
* 2.500 ευρώ για όσα σωματεία καλλιεργούν ένα (1) άθλημα.
* Προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here