Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ε.Π.Ο.!!!

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συγκαλείται την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10 π.μ. στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, με μοναδικό θέμα «Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 82 και 9 του Παραρτήματος Γ΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν τον ορισμό του χρόνου διενέργειας των τακτικών αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και όλων των λοιπών αιρετών Οργάνων της Ε.Π.Ο. πλην των δικαστικών οργάνων της, καθώς και την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την τρέχουσα θητεία των και τις αμέσως προσεχείς αρχαιρεσίες».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας, δηλαδή στις 11 π.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ενόψει της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και για την προστασία των συμμετεχόντων εκπροσώπων των ΜΜΕ, του προσωπικού της Ε.Π.Ο. και των λοιπών παρισταμένων, θα ακολουθηθεί ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο:

α. όλοι οι εισερχόμενοι στον χώρο θα θερμομετρηθούν και θα τους διανεμηθούν μάσκες και γάντια (αντισηπτικά θα υπάρχουν σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου).
β. θα τηρηθούν αποστάσεις ασφαλείας, τόσο στον χώρο παραλαβής των διαπιστεύσεων, όσο και στην αίθουσα της συνεδρίασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάγκη χρήση της μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων σε όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους του ξενοδοχείου.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο. έχει αποσταλεί ήδη σε όλες τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας.

Ειδικές πληροφορίες για τα Μ.Μ.Ε.

1. Για την παραλαβή των διαπιστεύσεων των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. θα λειτουργήσει ειδικός χώρος. Διαπίστευση παραδίδεται με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας. Επισημαίνεται ότι η διαπίστευση είναι απαραίτητη για την είσοδο στην αίθουσα της Γ.Σ.

2. Εντός της αιθούσης της Γ.Σ. προβλέπεται ειδικός χώρος εργασίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε., προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση και να ολοκληρώσουν την εργασία τους μετά τη λήξη της. Θα έχουν στη διάθεσή τους ανεξάρτητη πρόσβαση στο internet. Οι θέσεις Τύπου εντός της αίθουσας της συνεδρίασης έχουν καθοριστεί βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου και παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και τη χρήση της μάσκας.

3. Λόγω του υφισταμένου υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν θα διανεμηθεί έντυπο υλικό. Η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. θα γίνει μόνον ηλεκτρονικά.

4. Ειδικός χώρος με σήμανση προβλέπεται για την εργασία των τηλεοπτικών Μ.Μ.Ε. έξω από τον χώρο διεξαγωγής της Γ.Σ. Οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις και οι απευθείας συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στον χώρο εκείνο, όπου θα πάρουν θέση εξαρχής όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία. Προ της έναρξης της Γ.Σ. τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι θα έχουν δυνατότητα 5λεπτου photo-opportunity. Στη διάρκεια της Γ.Σ, οι φωτογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία θα παραμείνουν  στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Πηγή: ΕΠΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here