ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ…Ενημέρωση για το μητρώο αθλητικών σωματείων & τη βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης!!!

Ενημέρωση Για Την Πλατφόρμα Προεγγραφής Στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων & Τη Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών, κατόπιν ενημέρωσης από την Ε.Π.Ο, ενημερώνει και τα σωματεία της δυνάμεως της για τη δυνατότητα εγγραφής τους, εφόσον διαθέτουν Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α, στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής αθλητικών σωματείων, προκειμένου να ενταχθούν στα σχεδιαζόμενα μέτρα στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού από την πανδημία του κορωναϊού. Η προεγγραφή των σωματείων πρέπει να γίνει έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο https://www.gga.gov.gr/mitroo , όπου μπορούν να βρούνε και όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

Με τον μοναδικό κωδικό μητρώου της Γ.Γ.Α κάθε Σωματείου  (τον οποίο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ), ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στην πλατφόρμα και να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, τα οποία και αφορούν ενδεικτικά τις εξής ενότητες: Στοιχεία φορέα, Αθλητές, Προπονητές, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Αθλητική Δραστηριότητα, Οικονομικά και Φορολογικά στοιχεία. Τα μέτρα στήριξης θα ενεργοποιηθούν αφού προηγουμένως ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

Επίσης όσα Σωματεία είναι νεοσύστατα καλούνται να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α, εφόσον δε το έχουν κάνει ήδη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Α) Αίτηση περί χορήγησης βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για τον οποίο αιτείται τη βεβαίωση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1)Επωνυμία, 2)Αριθμό μητρώου αναγνώρισης, 3)Αριθμό απόφασης αθλητικής αναγνώρισης Γ.Γ.Α., 4)Ταχυδρομική δ/νση του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, 5)Τηλέφωνα επικοινωνίας, 6)Υπεύθυνο επικοινωνίας, 7)Φαξ, 8)Α.Φ.Μ., 9)Δ.Ο.Υ., 10)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, 11)Ηλεκτρονική διεύθυνση και 12)Έτος ίδρυσης.

Β) Αντίγραφο πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. 

Βάση του νέου Αθλητικού νόμου που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2019, οι αρχαιρεσίες των σωματείων για την εκλογή   Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται  πλέον παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου (ως εκ τούτου Δ.Σ. που εξελέγησαν από τον Μάρτιο του 2019 και έπειτα κατόπιν αρχαιρεσιών χωρίς Δικαστικό Αντιπρόσωπο δεν είναι  έγκυρα). Για την  παρουσία  Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Αρχαιρεσίες, απαιτείται αίτηση του εκάστοτε σωματείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών.

Γ) Επικυρωμένο (πρόσφατο) αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του σωματείου, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.

Δ)  Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία. Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να έχει θεωρημένα και ενημερωμένα τα κάτωθι βιβλία:

1. Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων

2. Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ.

3. Βιβλίο Μητρώου Μελών

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

5. Περιουσιακών Στοιχείων

6. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

Ε) Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης(Ε.Π.Σ.Σερρρών) στην οποία να βεβαιώνονται τα στοιχεία του και η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται.

Ζ) Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα), όπου απαιτείται(Ισχύει μόνο για σωματεία Εθνικών Κατηγοριών και Σωματεία που συμμετέχουν στην Α΄ Κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων). στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου –προπονητή(ων).

Βρείτε συνημμένα τα έγγραφα:

Ενημέρωση για τη Δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Σωματείων

Ενημέρωση για την τέλεση αρχαιρεσιών παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου

Aίτηση για Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης

Α.Μ ΕΠΟ και Α.Μ Γ.Γ.Α Σωματείων Ε.Π.Σ.Σερρών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ενώ αντίγραφα τους θα πρέπει να προσκομίζονται και στην Ε.Π.Σ.Σερρών.

Π Ρ Ο Σ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here