Αλλαγές της ΕΠΟ… που αφορά τους προπονητές για Γ’ Εθνική, Ερασιτεχνικά και Μεικτές ομάδες!!!

Τα σωματεία θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένα για το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, καθώς οι κυρώσεις μη τήρησης του κανονισμού είναι σημαντικές.

Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Οι Ενώσεις δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων ή ως Περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου βαθμού των ιδιοκτητών των σωματείων-ακαδημιών ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ένωση.

Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση πρόσληψης προπονητή

Το ιδιωτικό συμφωνητικό –σύμβαση προπονητή με σωματείο ή ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά την διάρκεια του αγώνα.

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει

Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

  • Γ’ Εθνική: Δίπλωμα UEFA Β
  • Μικτές Ομάδες Ενώσεων: Δίπλωμα UEFA Β
  • Ανώτατη Κατηγορία τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
  • Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
  • Ακαδημίες Σωματείων Κ- 6 / Κ-16: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίες του ίδιου ή ενός άλλου σωματείου ή στις μεικτές ομάδες μίας Ενώσεως. Προπονητής που παραβιάζει την παρούσα διάταξη τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου) στην τεχνική περιοχή και της ταυτότητας τριετίας έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από σωματεία

  • Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για την ανώτερη κατηγορία. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ. Για τις λοιπές κατηγορίες η υποχρέωση πρόσληψης προπονητή ή όχι εναπόκειται στις οικείες Ενώσεις και θα καθορίζεται με τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
  • Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα.

Κυρώσεις

Οι Ενώσεις και τα σωματεία που δεν ακολουθούν τον κανονισμό θα τιμωρούνται ως ακολούθως:

 – Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, στις οποίες είναι υποχρεωτική η πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) Ευρώ ανά αγώνα.
– Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ ανά αγώνα
– Για τις μεικτές ομάδες των ΕΠΣ χίλια Ευρώ (1.000) ανά αγώνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here